2014-04-14 12.19.57Management Search
Management Audits
Potentieelmeting/ Carrièreplanning
Eerstelijns ondersteuning bij outplacement.
Ondersteuning bij opvolgingsaangelegenheden en bedrijfsovernames
Coaching

KPB Consultants is vanwege “Professioneel Testgebruik Niveau A/B”  en “C” gecertificeerd testgebruiker van het testmateriaal van Pearson en Hogrefe, waarvan de NEO-PI-3 wordt afgenomen,  wereldwijd actieve testontwikkelaars en testuitgevers. Gezien het belang van het persoonlijkheidsonderzoek bij de diverse vormen van dienstverlening, kan hiermede voor deelnemer en opdrachtgever statistisch onderbouwde objectiviteit worden gehanteerd en kunnen de resultaten van onderzoeken worden verantwoord.
In de afgelopen 15 jaar werden zo’n 2.000 assessments en psychologische testprogramma’s uitgevoerd.

Management search

 • Het definiëren van de inhoud van de functie en de eisen die gesteld worden aan de persoon die deze functie zal gaan vervullen.
 • Het opstellen van een organisatie- en functieprofiel, het verrichten van een haalbaarheidsanalyse en het bepalen van een wervingsplan.
 • Identificeren van potentieel geschikte kandidaten door middel van search en/ of website advertising.
 • Het genereren van kandidaten en het organiseren van oriëntaties.
 • Het evalueren van kandidaten op hun geschiktheid voor de functie met behulp van psychometrische instrumenten. Dit wordt ook als zelfstandig onderdeel voor opdrachtgevers uitgevoerd.Management Audits

 • Het evalueren van het individuele potentieel van en de samenwerking tussen de leden van de directie of het managementteam met als doel het optimaliseren van de samenwerking en het beter op elkaar afstemmen van de kwaliteit van de teamleden met verhoging van effectiviteit en slagkracht tot gevolg.
 • Doen van aanbevelingen en indien nodig geven van ondersteuning en begeleiding bij veranderingsprocessen.


Potentieelmeting/ Carrière-planning.

 • Het verkrijgen van een beter begrip van de persoonlijkheidsstructuur van de individuele medewerker, de arbeidsstijl, talenten, aandachtspunten, motivatie-patroon, probleemoplossende capaciteiten, ambities en toekomstverwachtingen. Als hulpmiddel wordt hierbij gebruik gemaakt van persoonlijkheidsvragenlijsten, interesse- en vaardigheidstesten, alsmede cognitieve testen, gevolgd door een diepte interview. Dit om interne mobiliteit van potentieel te bevorderen.
 • Adviseren over het behouden van talentvolle medewerk(st)ers.


Eerstelijnshulp bij outplacement.

 • Het assisteren van personeel dat geen verdere ontplooiingsmogelijkheden meer heeft (of zelf ziet) binnen de onderneming, bij het zoeken naar een beter passende baan. Deze assistentie kan zich beperken zich tot ‘eerstelijnsopvang’, of richt zich op categorieën medewerkers die intensieve begeleiding behoeven. Indien dagelijkse ondersteuning gewenst is, zal worden samengewerkt met derden.


Ondersteuning bij opvolgingsaangelegenheden en bedrijfsovernames

 • Het in kaart brengen van de specifieke eisen die aan nieuw of bestaand management worden gesteld bij overgang van directievoering en/ of eigendom.
 • Het beoordelen van de aanwezigheid van competenties die in de nieuwe situatie bij nieuwe en actuele managers en medewerkers aanwezig dienen te zijn.


Coaching

 • Het vergroten van de effectiviteit van de manager of professional door ondersteuning bij zelfanalyse en begeleiding bij de uitvoering van een meetbaar korte-termijn actieplan.
 • Hiervoor is door KPB Consultants een Coaching concept ontwikkeld dat is gericht op gedragsverandering onder respectering van de persoonlijkheidsstructuur van de deelnemer.