2014-04-14 12.33.00

Hans van der Pols heeft Nederlands Recht met als bijvak psychologie gestudeerd. Ook is hij door Multep opgeleid als Trainer Resultaatgerichte Bedrijfsvoering en bezit hij de certificaties Professioneel Testgebruik A/B verleend door Swets Test Publishers en “C” door Pearson/ Talent Lens. Hij is onder meer werkzaam geweest als directiesecretaris bij het grootste utiliteitsbouwbedrijf van Nederland en als personeelsmanager bij twee internationale chemisch-industriële bedrijven in de Europoort. Verder was hij algemeen directeur van een tot een Frans concern behorende kunststoffenfabriek in Noordnederland en executive vice-president van enige bedrijven in Nederland en België die industriële en bouwgerelateerde coatings produceerden en deel uitmaakten van een beursgenoteerde Amerikaanse multinational.

Deze ondernemingen hadden als gemeenschappelijk kenmerk dat zij alle werden geconfronteerd met grote veranderingen op de, ook internationale, markt, waardoor het noodzakelijk was structuur, cultuur en bemensing aan te passen.

In diverse functies heeft hij veranderingsprocessen aangestuurd, kwaliteitssystemen geimplementeerd en is hij verantwoordelijk geweest voor de financiële resultaten van de onderneming.
Op het gebied van human resources heeft hij een bijdrage geleverd aan professional en management development en het systeem van resultaatgerichte bedrijfsvoering geïmplementeerd.

Inmiddels functioneert hij meer dan twintig jaar als consultant op het gebied van werving & selectie, loopbaanbegeleiding en coaching. Opdrachtgevers bevinden zich in de meeste geledingen van de economie met een nadruk op industrie, flori- en agricultuur en zakelijke dienstverlening. Bij de uitvoering van opdrachten hanteert hij het uitgangspunt dat het functioneren van managers en professionals aantoonbare meerwaarde heeft voor het resultaat van de onderneming alsmede voor het prestatie- en ontwikkelingsniveau van de persoon. Sinds 1 januari 2020 werkt hij ook samen met d3P Adviseurs.

Contactgegevens
E:  hvdp@kpbconsultants.nl
M: 0641515318