Met behulp van de bij een assessment verkregen resultaten wordt de m/v deelnemer ondersteund bij het realiseren van persoonlijke doelen tegen de achtergrond van de huidige of een andere functie.

2014-04-14 12.30.58