Manager Health Safety Environment, Midden-Nederland

Geen reactie Business

De AFDELING Quality Environment Safety & Health (QESH) is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteits-, arbo- en milieuzorg binnen de Operations-groep. Binnen deze afdeling zijn meerdere vaktechnische disciplines ondergebracht waaronder ook de Facilitaire dienst en de Beveiliging.

FUNCTIE De Manager HSE is verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van het arbo- en milieubeleid binnen de organisatie. De Manager HSE rapporteert aan de Director European QESH. Afhankelijk van reeds opgedane kennis en ervaring word je begeleid en ondersteund in je verantwoordelijkheid voor het zelfstandig opstellen en implementeren van het arbo- en milieubeleid binnen Interface Scherpenzeel.

Werkzaamheden:

Het succesvol integreren van het arbo- en milieubeleid in alle bedrijfsprocessen.

Project(bege)leiding bij onderzoeken op het gebied van arbo en milieu (o.a. emissies, lawaai en trillingen, bodem, gevaarlijke stoffen).  Controle op invoering van nieuwe stoffen.

 Gevraagd/ongevraagd adviseren op het gebied van arbeidsomstandigheden en ondersteunen bij de inrichting van werkplekken, opstellen van de werkinstructies en bepalen van de veilige werkwijze.  Het op overtuigende wijze adviseren van het management over beheersing van milieu- en veiligheidsrisico’s. Begeleiden en het (laten) uitvoeren van de risico inventarisatie en evaluatie (RIE’s) en het ondersteunen en begeleiden van het opstellen van de hieruit voortvloeiende plannen van aanpak.

Bijhouden van wet- en regelgeving op het gebied van arbo en milieu en hiervan de vertaalslag maken en de implementatie verzorgen binnen operationele processen.

Fungeren als centraal coördinatiepunt voor (bijna) ongevallen, onveilige situaties en (milieu) incidenten; de analyse hiervan en indien noodzakelijk direct actie ondernemen richting belanghebbenden. Verder bent u actief bij het uitvoeren van interne audits, het organiseren van bedrijfshulpverlening (BHV) en het opstellen en begeleiden van (omgevings-)vergunningsaanvragen. .

GEVRAAGD  Een overtuigende WO-er/ HBO-er + met een opleiding in een technische of technisch-bedrijfskundige richting. HVK-/ MVK-opleiding of bereidheid deze te volgen. Ervaring met HSE-aspecten in de maakindustrie. Kennis van/ affiniteit met ISO-managementsystemen.

ORGANISATIE Opdrachtgever maakt deel uit van de Europese organisatie van ‘s werelds grootste fabrikant van modulair opgebouwde systemen voor de zakelijke markt. Ook wordt een belangrijke positie ingenomen op het consumentensegment.

Opdrachtgever hecht grote waarde aan de relatie tussen de ontwikkeling en productie van vloersystemen en industriële ecologie. Ook wil de onderneming intercontinentale duurzame persoonlijke relaties opbouwen met afnemers, op basis van wereldwijd beschikbare bronnen. Het kernwoord is “sustainability”.

GEBODEN Open bedrijfscultuur, kansen voor iedereen, opleiding, marktconform salaris.